Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny zajmuje się przede wszystkim sferą pomocy oraz wspieraniem systemu rodzinnego, który został dotknięty chorobą

Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny zrzesza grupę rodzin osób chorujących oraz specjalistów, która wyodrębniła się w roku 2005 ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Przyjazna Dłoń, zarejestrowanego w 1998r. Od czasu podziału obowiązków na dwa stowarzyszenia działamy w ścisłym partnerstwie uzupełniając swoje działania w tworzeniu Zintegrowanego Systemu Środowiskowego Wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin na obszarze województwa pomorskiego.

Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny zajmuje się przede wszystkim sferą pomocy oraz wspieraniem systemu rodzinnego, który został dotknięty chorobą. Naszym działaniem jest wspieranie nie tylko osoby, która przeżyła kryzys psychiczny, ale również zajmujemy się najbliższym środowiskiem, w którym przebywa chory, gdyż wiele badań potwierdza olbrzymi wpływ najbliższego środowiska na przebieg leczenia oraz wychodzenia z choroby. Często mówi się o systemach niewidzialnych wpływów w rodzinie, która determinuje proces chorowania oraz zdrowienia, dlatego uznaliśmy że konieczne jest wyodrębnienie grupy osób, która udziela pomocy rodzinie dotkniętej problemem kryzysów psychicznych. 

Od początku istnienia Stowarzyszenia jego prezesem jest Wilhelmina Grych. Przed koniecznością rozdzielenia stowarzyszeń zasiadała w zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń". Po rozpoczęciu działalności nowego stowarzyszenia Wilhelmina Grych aktywnie zaangażowała się w pomoc całym rodzinom dotkniętym problemem kryzysów psychicznych. Działania te odbywają się poprzez organizowanie spotkań dla osób związanych z problemem, gdzie  dowiadują się one np. że nie są osamotnione z problemem. Rodziny mają okazję do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz przeprowadzenia badań na temat istniejących potrzeb. W efekcie czego od 2005 roku stowarzyszenie zaczęło zrzeszać coraz więcej uczestników. Stowarzyszenie "Nadzieja dla Rodziny" aktywnie przyłącza się do kampanii w ramach Dnia Solidarności "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi", gdzie w ramach happeningu rozdajemy informacje na temat dostępnych form pomocy dla całych rodzin potrzebujących. Kolejne programy wychodziły w stronę szkół. Celem była promocja zdrowia psychicznego. Zależało nam na tym, aby po pierwsze walczyć ze stereotypami na temat choroby psychicznej, po drugie przeciwdziałać nieprawidłowemu zachowaniu w momencie wystąpienia choroby oraz działania z zakresu profilaktyki. Kolejne nasze działania są bezpośrednio związane z chorobą. Zajmujemy się całym systemem rodzinnym - pracą z osobą chorą oraz jej rodziną. Aktywnie działamy w postaci organizacji systemowych terapii rodzinnych, konsultacji rodzinnych oraz indywidualnych. Prowadziliśmy punkt informacyjny, w ramach którego osoby potrzebujące mogły zasięgnąć informacji tudzież porady prawnika, pracownika socjalnego lub psychologa.

User Login