Schizofrenia

Schizofrenia jest najczęstszą chorobą psychiczną, na którą cierpi lub będzie cierpiała w jakimś momencie swojego życia jedna na 100 osób


Zapadalność na schizofrenię waha się w granicach 15-30 na 100 tys. osób rocznie (ok. 1% populacji ludzkiej, choroba dotyka w równym stopniu kobiet i mężczyzn). Światowe rozpowszechnienie choroby sięga 50 mln pacjentów, z czego 33 mln żyje w krajach rozwijających się. W Polsce liczba pacjentów ze schizofrenią szacowana jest na ok. 400 tys. Początek choroby pojawia się zazwyczaj w młodym wieku pomiędzy 18 a 43 r.ż. W wyniku choroby stwierdza się dezintegrację procesów poznawczych powodującą błędne odbieranie rzeczywistości a długotrwałość choroby oraz utrwalanie się zaburzeń wpływa na rozwój dezadaptacji życiowej. W Polsce ok. 400 tys. osób, w Gdańsku ok. 4500.

Search

User Login