PROJEKT "INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI III"

OPIS PROJEKTU:

Projekt przeznaczony jest dla osób od 20 do 35 roku życia z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy projektu to mieszkańcy województwa: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Realizacja projektu odbywa się w placówce z całodobowym pobytem, pełniąc rolę przystosowawczą, prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania, dając możliwość pełnienia wszechstronnych ról społecznych wspieranych przez społeczność terapeutyczną i profesjonalistów. Średni okres pobytu to 1 rok. Mieszkańcy w czasie pobytu w placówce uczestniczą w całodobowej rehabilitacji, która obejmuje systematyczne treningi umiejętności niezbędne do uzyskania samodzielności oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Prowadzone treningi rehabilitacyjne w projekcie dotyczą sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej oraz podstawowych funkcji życia codziennego. Projekt realizowany jest w terminie: od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Więcej szczegółów linkiem: INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI III

PROSIMY NAS ODWIEDZIĆ PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM

tel. 58 55-00-668

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ PFRON

Spółdzielnia Socjalna KRĄG

        Spółdzielnia Socjalna KRĄG w Gdańsku już działa !!!

    1 czerwca 2014 r. powstała spółdzielnia, w której zatrudnienie znajdą osoby wykluczone z rynku pracy, przede wszystkim osoby z problemami psychicznymi oraz osoby bezrobotne z grupy wiekowej 50+

 

    Spółdzielnię tę założyły: Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny oraz Fundacja  Mediator, głównie dzięki owocnej pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Okręgu Metropolitarnego Gdańskiego.

    Obecny rynek pracy eliminuje osoby niepełnosprawne i starsze, pozbawiając je możliwości jakiegokolwiek zatrudnienia. Naszą odpowiedzią na to negatywne zjawisko jest budowa systemowego rozwiązania, dającego szansę osobom, których to zagrożenie dotyczy. Są to absolwenci projektu Hostel – Inkubator Samodzielności , w którym prowadzone są treningi rehabilitacyjne tyczące sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz zawodowej, m.in. trening przygotowujący do podjęcia nauki i pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ człowiek po leczeniu psychiatrycznym w szpitalu znajduje dalsze wsparcie terapeutyczne w hostelu. Niestety nie gwarantuje ono znalezienia pracy i utrzymania jej ze względu na specyfikę choroby. Jedynie w naszej spółdzielni taką gwarancję zapewniają Asystenci Pracownika Niepełnosprawnego, którzy czuwają nad dobrą atmosferą pracy i kondycją psychiczną pracownika niepełnosprawnego. Wszelkie ewentualne niedyspozycje, które nie byłyby zrozumiane przez innego pracodawcę, u nas są akceptowane, np. brak chęci do pracy wynikający z pogorszenia stanu zdrowia itp. APN został przeszkolony przez  psychologa-doradcę zawodowego i przygotowany do współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym i w razie potrzeby - do jego zastępstwa. APN zyskał u nas dużą szansę na pracę, której nie znalazłby w obecnej sytuacji ekonomicznej.

     Nasza spółdzielnia przyjmuje do pracy chętnych do sprzedaży i renowacji mebli używanych, sprzętu agd, tv, elektronicznego oraz ich transportu. Oferujemy również pracę w antykwariacie książek, gdzie wyceniamy, skupujemy i sprzedajemy. Książki ułożone są na regałach według odpowiednich dziedzin wiedzy. Katalog zbiorów jest obecnie w trakcie opracowania. Jest także miejsce pracy w zakresie prowadzenia strony internetowej sklepu, umieszczania zdjęć i informacji o towarze oraz prowadzenia korespondencji mailowej itp.

       Ta praca daje szansę osobom wykluczonym na odnalezienie się w realnym życiu. W planach spółdzielni jest uruchomienie następnych placówek dających zatrudnienie osobom wykluczonym.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 18-23 września 2016 r.

Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych...

 

Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych - w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Dni Solidarności rozpoczną się 18 września 2016 r. na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie funkcjonować będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób 

i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 zapraszamy do przejścia przez symboliczne Drzwi do Tolerancji. 

To tylko niektóre z propozycji Pomorskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Więcej wydarzeń i szczegółowy program na stronie: www.otwartebramy.org

Sobieszewska grupa wsparcia dla rodzin osób z problemem choroby psychicznej informuje o spotkaniach w pierwszą środę miesiąca ( pomijając lipiec, sierpień ) w godz. 17,00 - 19,00. Rejonizacja nie obowiązuje. Spotykamy się w Gdańsku-Wrzeszczu na ulicy Chopina 42.

Darmowy Program PIT

User Login