Spółdzielnia Socjalna KRĄG

        Spółdzielnia Socjalna KRĄG w Gdańsku już działa !!!

    1 czerwca 2014 r. powstała spółdzielnia, w której zatrudnienie znajdą osoby wykluczone z rynku pracy, przede wszystkim osoby z problemami psychicznymi oraz osoby bezrobotne z grupy wiekowej 50+

 

    Spółdzielnię tę założyły: Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny oraz Fundacja  Mediator, głównie dzięki owocnej pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Okręgu Metropolitarnego Gdańskiego.

    Obecny rynek pracy eliminuje osoby niepełnosprawne i starsze, pozbawiając je możliwości jakiegokolwiek zatrudnienia. Naszą odpowiedzią na to negatywne zjawisko jest budowa systemowego rozwiązania, dającego szansę osobom, których to zagrożenie dotyczy. Są to absolwenci projektu Hostel – Inkubator Samodzielności , w którym prowadzone są treningi rehabilitacyjne tyczące sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz zawodowej, m.in. trening przygotowujący do podjęcia nauki i pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ człowiek po leczeniu psychiatrycznym w szpitalu znajduje dalsze wsparcie terapeutyczne w hostelu. Niestety nie gwarantuje ono znalezienia pracy i utrzymania jej ze względu na specyfikę choroby. Jedynie w naszej spółdzielni taką gwarancję zapewniają Asystenci Pracownika Niepełnosprawnego, którzy czuwają nad dobrą atmosferą pracy i kondycją psychiczną pracownika niepełnosprawnego. Wszelkie ewentualne niedyspozycje, które nie byłyby zrozumiane przez innego pracodawcę, u nas są akceptowane, np. brak chęci do pracy wynikający z pogorszenia stanu zdrowia itp. APN został przeszkolony przez  psychologa-doradcę zawodowego i przygotowany do współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym i w razie potrzeby - do jego zastępstwa. APN zyskał u nas dużą szansę na pracę, której nie znalazłby w obecnej sytuacji ekonomicznej.

     Nasza spółdzielnia przyjmuje do pracy chętnych do sprzedaży i renowacji mebli używanych, sprzętu agd, tv, elektronicznego oraz ich transportu. Oferujemy również pracę w antykwariacie książek, gdzie wyceniamy, skupujemy i sprzedajemy. Książki ułożone są na regałach według odpowiednich dziedzin wiedzy. Katalog zbiorów jest obecnie w trakcie opracowania. Jest także miejsce pracy w zakresie prowadzenia strony internetowej sklepu, umieszczania zdjęć i informacji o towarze oraz prowadzenia korespondencji mailowej itp.

       Ta praca daje szansę osobom wykluczonym na odnalezienie się w realnym życiu. W planach spółdzielni jest uruchomienie następnych placówek dających zatrudnienie osobom wykluczonym.

User Login