PROJEKT "INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI III"

OPIS PROJEKTU:

Projekt przeznaczony jest dla osób od 20 do 35 roku życia z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy projektu to mieszkańcy województwa: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Realizacja projektu odbywa się w placówce z całodobowym pobytem, pełniąc rolę przystosowawczą, prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania, dając możliwość pełnienia wszechstronnych ról społecznych wspieranych przez społeczność terapeutyczną i profesjonalistów. Średni okres pobytu to 1 rok. Mieszkańcy w czasie pobytu w placówce uczestniczą w całodobowej rehabilitacji, która obejmuje systematyczne treningi umiejętności niezbędne do uzyskania samodzielności oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Prowadzone treningi rehabilitacyjne w projekcie dotyczą sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej oraz podstawowych funkcji życia codziennego. Projekt realizowany jest w terminie: od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Więcej szczegółów linkiem: INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI III

PROSIMY NAS ODWIEDZIĆ PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM

tel. 58 55-00-668

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ PFRON

User Login