Projekt „INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI V”

Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny zaprasza młode osoby po kryzysach psychicznych do zamieszkania w miejscu przypominającym wspólny dom- potocznie nazywany „Hostelem”. Pobyt w naszym Hostelu jest przyjaznym środowiskiem do dochodzenia do siebie po kryzysie psychicznym. Jest to miejsce w którym można odpocząć, nauczyć się życia, poznać nowych ludzi. Oferta jest ograniczona czasowo (średni okres to 1 rok). Hostel prowadzimy od 2010 roku. Projekt finansowany jest przez PFRON, realizowany w terminie: od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Co mogę osiągnąć poprzez pobyt w Hostelu?

Celem projektu jest pomoc naszym mieszkańcom w odzyskaniu zdrowia i zdobyciu niezależności poprzez:

 • codzienną aktywność, stały harmonogram dnia;
 • nabywanie lub odzyskiwanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (trening kuchenny, w tym nauka gotowania, t. finansowy, w tym jak gospodarować niewielką ilością pieniędzy, t. porządkowy, t. higieniczny);
 • poznawanie nowych osób, naukę nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi (trening umiejętności społecznych, w tym prowadzenia rozmowy, t. rozwiązywania konfliktów, t. asertywności);
 • zdobycie wiedzy na temat własnej choroby, możliwości radzenia sobie z nią, zapobiegania nawrotom oraz zasad prawidłowej farmakoterapii (psychoedukacja, trening metapoznawczy, t. lekowy);
 • rozwój swoich zainteresowań i talentów (trening twórczości, kreatywności, zajęcia sportowo-rekreacyjne);
 • dostosowane do potrzeb wsparcie psychologiczne (każdy nasz mieszkaniec ma możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji);
 • możliwość poprawienia swoich relacji z rodziną.

Jakie warunki muszę spełnić, aby być przyjętym?

 • Wiek między 20, a 37 lat.
 • Zameldowanie w jednym z województw: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
 • Diagnoza schizofrenii lub innej choroby psychicznej, zaburzenia psychicznego lub przebyty kryzys psychiczny. W momencie przyjęcia do Hostelu nie można znajdować się w fazie zaostrzenia choroby.
 • Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS lub równoważne.
 • Do projektu nie mogą być przyjęte osoby, które są uzależnione od substancji psychoaktywnych.
 • Posiadać własne środki finansowe (zasiłek, rentę, pomoc rodziny itp., ponieważ nie pokrywamy kosztów wyżywienia, wizyt u lekarzy, leków, dojazdu).
 • Na czas zamieszkania u nas trzeba mieć niezbędne przedmioty codziennego użytku, takie jak: pościel, ręczniki oraz przedmioty do higieny osobistej.
 • Motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej. Pobyt w Hostelu wiąże się z podpisaniem indywidualnego kontraktu aktywizacji społeczno-zawodowej. Załącznikiem kontraktu jest regulamin pobytu.

Czym Hostel nie jest?

​Projektem, który zajmuje się pomocą socjalną osobom niepełnosprawnym. Nie mamy możliwości przyjmowania na pobyt stały, dokonywania meldunku, nie udzielamy pomocy finansowej osobom potrzebującym. Zajmujemy się przywracaniem naszych podopiecznych z powrotem do „życia” społeczno-zawodowego, stąd ograniczenie czasowe pobytu. W okresie Świąt Hostel dwa razy w roku jest zamknięty, także mieszkańcy muszą mieć gdzie spędzić ten czas poza Hostelem.

Harmonogram zajęć:

9:00-9:30 Trening higieniczny
9:30-10:00 Trening kulinarny
10:00-11:00 Trening umiejętności prowadzenia rozmowy i rozwiązywania konfliktów
11:00-13:00 Trening porządkowy
13:00-14:00 Trening finansowy
14:00-16:00 Trening kulinarny
16:00-17:00 Trening lekowy/ Trening przygotowujący do podjęcia nauki i pracy/ Trening
rozwijania zainteresowań i talentów/ Wsparcie psychologiczne/ Indywidualne konsultacje
terapeutyczne
17:00-20:00 Opieka terapeutyczna
20:00-20:30 Trening Higieniczny.

Serdecznie zapraszamy, aby nas odwiedzić po uprzednim kontakcie telefonicznym- 58 550-06-68.

Opinie naszych mieszkańców: