„Jeden gram dobroci jest wart więcej niż tona inteligencji”

Alejandro Jodorowsky

Zespół

W skład zespołu wchodzą specjaliści którzy przez lata profesjonalnie zajmowali się pomocą osobom cierpiącym lub przeżywającym kryzysy.

Naszą kadrę terapeutyczną tworzą psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi oraz dyplomowana pielęgniarka. Wszyscy w pracy na co dzień wykazują się wielkim sercem i wrażliwością na drugiego człowieka.

Wilhelmina Grych

Dyplomowana pielęgniarka • Certyfikowany terapeuta środowiskowy • Założycielka Stowarzyszenia Nadzieja dla Rodziny • Kierownik administracyjny

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w charakterze opiekuna i pielęgniarki w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku. Pracowała również jako asystent osób z zaburzeniami psychicznymi w Stowarzyszeniu "Przyjazna Dłoń" w Gdańsku. Zajmuje się tworzeniem i koordynowaniem projektów naszego Stowarzyszenia. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).

Karolina Czerwińska

Psycholog • Kierownik administracyjny

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. Ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe „Terapia systemowa” przygotowujące do wielowymiarowej pracy terapeutycznej z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa oraz terapeuty. Zajmuje się tworzeniem i koordynowaniem projektów naszego Stowarzyszenia. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).

Katarzyna Troć

Psycholog • psychoterapeutka • Certyfikowany terapeuta środowiskowy

Poza czteroletnim całościowym kursem psychoterapii, ukończyła różne szkolenia z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym. Ma doświadczenie m.in. w pracy na oddziałach szpitalnych, poradniach ambulatoryjnych, leczeniu środowiskowym, interwencji kryzysowej, a także ośrodku terapii  uzależnień. Prowadziła różnego rodzaju warsztaty i treningi. Szkoli także pracowników instytucji zajmujących się pomaganiem. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).

Diana Lewandowska

Psycholog

Psycholog – magister psychologii klinicznej i zdrowia Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorującymi psychicznie oraz somatycznie, a także ich rodzinami. Prowadziła warsztaty i pomagała w organizacji wydarzeń dotyczących profilaktyki i zachowań prozdrowotnych. Ma doświadczenie w pomocy rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz kryzysowych. Zapewniała opiekę, wsparcie psychologiczne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz wielu Fundacji. Prowadziła liczne zajęcia indywidualne i grupowe aktywizujące oraz usprawniające funkcje poznawcze. Poszukuje sposobu oraz metody pomocy w zależności od potrzeb klienta/klientki. Pozostaje w ciągłym trakcie szkoleń i doskonalenia umiejętności pomocy. Pracuje z osobami dorosłymi, a także z młodzieżą. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).

Maciej Pazera

Kierownik Klubu Samopomocy • Oligofrenopedagog

Poza pięcioletnimi studiami pedagogicznymi ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ma ponad 26 lat doświadczenia pracy z osobami z różnymi zaburzeniami. Poza stanowiskiem kierownika jest opiekunem merytorycznym w projekcie Klubu.

Aurelia Szpyt

Certyfikowany terapeuta zajęciowy

Posiada ponad 11 lat doświadczenia z pracy z osobami z rożnego rodzaju zaburzeniami. Ukończyła szereg kursów dokształcających m.in. „Terapeutyczny kontakt z osobami zaburzonymi, chorymi psychicznie oraz ich rodzinami – diagnoza, interwencja, terapia, profilaktyka”, „Umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań. Kształtowanie nawyków celowej aktywności. Prowadzenie treningu zachowań społecznych”. W Klubie pełni funkcję terapeuty zajęciowego oraz opiekuna merytorycznego projektu. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).

Agnieszka Antoszewska

Pedagog specjalny

Ukończyła pedagogiczne studia wyższe o specjalności resocjalizacja. Kształciła się również w Studium Zdrowia i Terapii w Gdyni na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta manualny. Posiada ponad 14 lat doświadczenia w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami. W Klubie pełni funkcję terapeuty zajęciowego oraz opiekuna merytorycznego projektu.

Emilia Krupińska

Certyfikowany terapeuta zajęciowy

Posiada ponad 11 lat doświadczenia w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami. W Klubie pełni funkcję terapeuty zajęciowego oraz opiekuna merytorycznego projektu. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).

Jadwiga Owczarz

Bibliotekarka • współzałożycielka Stowarzyszenia Nadzieja dla Rodziny • członek Zarządu

Ukończyła liczne szkolenia m.in. Szkołę Menedżerów Ekonomii Społecznej, „Tworzenie modeli biznesowych dla podmiotów ekonomii społecznej”, „Biznesplanjako element planowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej”, uczestniczyła w Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę””. Była współzałożycielką Spółdzielni Socjalnej „Krąg’ i członkiem Zarządu. Opiekunka merytoryczna osób z zaburzeniami psychicznymi pracującymi w Spółdzielni. Była wolontariuszką w Punkcie Informacyjnym Stowarzyszenia Nadzieja dla Rodziny, współpracowała z Centrum Interwencji Kryzysowej. Czynnie uczestniczyła w konferencjach tematycznych. W Hostelu pełni obowiązki OTT (opiekun, trener, terapeuta).