Klub samopomocy

dla osób po kryzysach psychicznych
w Gdańsku Sobieszewie

Serdecznie zapraszamy na spotkania naszego Klubu, który stanowi środowiskową formę pomocy dla osób po kryzysach psychicznych. Dzięki temu mają one możliwość otrzymania wsparcia we własnym środowisku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kardę terapeutyczną w przepięknym otoczeniu plaż, wydm, lasu oraz rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”.


Klub dysponuje 10 miejscami. Uczestnictwo w zajęciach jest BEZPŁATNE.

Dla kogo?

 • ​Osoby z zaburzeniami psychicznymi- m.in. cierpiące na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunowa, różnego rodzaju lęki, fobie społeczne, depresje, nerwice, z wyłączeniem osób z upośledzeniem umysłowym.
 • Osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Gdańsku.
 • Osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadające zaświadczenie od lekarza psychiatry z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego i ze wskazaniem uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych Klubu Samopomocy.

Gdzie i jak często odbywają się spotkania?

 • Spotkania Klubu odbywają w siedzibie Stowarzyszenia Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku Sobieszewie przy ul.Kolonijnej 2.
 • Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu (włączając weekendy) po 3 godz. dziennie.

Charakterystyka zajęć:

 • Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym
 • Warsztaty wspomagające utrzymanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania- warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne obejmujące zajęcia z zakresu witrażu, decoupage oraz rękodzieła
 • Aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego- wspólne wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe, do kina, muzeum, teatru, gry towarzyskie, spotkania dyskusyjne
 • Zajęcia sportowe odbywające się na terenie klubu oraz w wynajętej sali gimnastycznej
 • Organizacja Świąt, imprez okolicznościowych i wieczorów tematycznych
 • Realizacja działań samopomocowych.

Uczestnicy klubu tworząc społeczność terapeutyczną mogą aktywnie wpływać na formę i kształt zajęć.

Korzyści z przynależności do Klubu:

 • Poznanie nowych osób i możliwość miłego spędzenia czasu, co zmniejsza poczucie osamotnienia i izolacji.
 • Aktywne wypełnianie czasu wolnego.
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w ciekawych zajęciach kulturalno-oświatowych.
 • Rozwój umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych.
 • Zapobieganie nawrotom choroby, a dzięki temu zmniejszenie ilości hospitalizacji.
 • Możliwość odkrywania lub rozwijania swoich talentów, pasji, hobby.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w życiu poprzez praktykę (np. poprzez warsztaty kulinarne).
 • Zwiększanie szansy na podjęcie lub utrzymanie pracy.
girl-3340383_1280

Jak mogę dołączyć?

 • Skontaktuj się z pracownikami Klubu- p.Aurelią Szpyt 793-686-244 oraz p.Agnieszką Antoszewską 507-090-764
 • Chęć uczestnictwa w Klubie należy zgłosić pracownikowi socjalnemu w Centrum pomocy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.